Nowe kraje w zasięgu Neybero!

Nowe kraje w zasięgu Neybero!

Informujemy z radością, że poszerzyliśmy zasięg działania naszej aplikacji i obecnie Neybero jest dostępne dla użytkowników z następujących krajów:

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy